Werkplein Baanzicht

door: Irene Ketting

Een van onze samenwerkingspartners is Werkplein Baanzicht. Voor hen gaan we met InnovatieBanen van start in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. We zijn erg blij met hun vertrouwen in de stichting en hun bereidheid te innoveren op het gebied van werk en participatie.

We legden het Werkplein een aantal vragen voor. Hieronder vindt u het korte interview met Robin Slag, werkcoach bij Werkplein Baanzicht.

Waarom heeft Werkplein Baanzicht besloten mee te doen?
In de dienstverlening van Werkplein Baanzicht wordt grotendeels ingezet op de eigen kracht, het netwerk en de omgeving van de werkzoekende. Daarnaast wordt door Baanzicht continue geïnvesteerd om het netwerk van Werkplein Baanzicht verder uit te breiden.

Het initiatief van de innovatiebanen sluit op beide pijlers zeer goed aan. Enerzijds kan de kandidaat zijn talent (en netwerk/omgeving) aanbieden aan werkgevers en verder uitbouwen. Anderzijds wordt het netwerk van Werkplein Baanzicht door aan dit initiatief mee te doen uitgebreid met extra mogelijkheden voor de werkzoekenden.

Ander interessant aspect is dat deelnemende bedrijven bewust kiezen voor innovatie en economische groei en zich (juist) niet beperken tot het invullen van openstaande vacatures.

Wat verwachten jullie ervan?
Wij verwachten dat wanneer een werkzoekende de kans krijgt om zijn eigen baan of zelfstandigheid te creëren en dit goed wordt begeleid, de kans van slagen groot is. De achterliggende gedachte is dat er sprake is van een zeer sterke commitment bij zowel de kandidaten als de deelnemende bedrijven. Hierdoor ontstaan kansen die in eerste instantie mogelijk niet zichtbaar zijn.

Welke boodschap zouden jullie potentiële kandidaten en bedrijven mee willen geven?
 “If opportunity doesn’t knock, build a door.”

Meer informatie over Werkplein Baanzicht vindt u op hun website, werkpleinbaanzicht.nl.

Irene Ketting Communicatiemedewerker InnovatieBanen
Mail mij