Werken met behoud van uitkering, mag dat?

door: Maarten Freriks

De Stichting InnovatieBanen maakt zich sterk om om landelijk niveau en gemeentelijk niveau toestemming te regelen voor uitkeringsgerechtigden. Vanuit de overtuiging dat het beter is actief te blijven in je vak, en te bouwen aan je eigen toekomst, dan vruchteloos solliciteren, maakt de Stichting InnovatieBanen zich sterk voor dit concept.

Binnen de huidige regelgeving mag een uitkeringsgerechtigde niet zomaar aan de slag binnen een bedrijf, zonder dat daar een salaris tegenover staat. Een bedrijf kan een proefplaatsing of een werkervaringsplek aanbieden, maar die zijn aan allerlei regels gebonden.

Bij een InnovatieBaan gaat het initiatief echter uit van de werkzoekende. Wij maken ons sterk om, voor die mensen die kansen zien hun eigen baan te creëren,  ruimte te creëren dat te doen. Uiteraard zien we er daarbij op toe dat er geen verdringing plaatsvindt, of dat misbruik gemaakt wordt van werkzoekenden. In individuele gevallen zal het mogelijk zijn om bij uitkeringsinstanties, of (indien van toepassing) bij werkgevers, toestemming te verkrijgen. Daarnaast voeren we een lobby richting landelijke politiek om deze manier van baancreatie mogelijk te maken.

Servicebureau Stichting Innovatiebanen Medewerker Servicebureau InnovatieBanen Het Servicebureau van de Stichting InnovatieBanen verstrekt informatie, en helpt je op weg als je geïnteresseerd bent in een InnovatieBaan: als werkzoekende, als werkgever, Intermediair of partner
Mail mij