Spreekuur InnovatieBanen iets voor jou?

door: Maarten Freriks

Met InnovatieBanen prikkelen wel veel werkzoekenden om op basis van hun talenten, specifieke kennis of ideeën het heft in eigen handen te nemen en hun eigen baan te gaan creëren.

Als je twijfelt, of nog niet precies ziet hoe je in jouw situatie invulling zou kunnen geven aan een InnovatieBaan traject bieden we je de komende week de mogelijkheid om je idee of vraag telefonisch aan ons voor te leggen. Heb je hier interesse in, stuur dan even een mailtje naar info@innovatiebanen.nl met daarin vermeld:
- globaal je idee of je specifieke talent
- je telefoonnummer
- en of je het liefst op woensdagochtend of op vrijdagmiddag gebeld wilt worden.

Je krijgt dan van ons een tijdstip door en een paar vragen ter voorbereiding van het gesprek.

Spreekuur InnovatieBanen - Heb je hier interesse in, stuur dan even een mailtje naar info@innovatiebanen.nl
Spreekuur InnovatieBanen - Heb je hier interesse in, stuur dan even een mailtje naar info@innovatiebanen.nl
Servicebureau Stichting Innovatiebanen Medewerker Servicebureau InnovatieBanen Het Servicebureau van de Stichting InnovatieBanen verstrekt informatie, en helpt je op weg als je geïnteresseerd bent in een InnovatieBaan: als werkzoekende, als werkgever, Intermediair of partner
Mail mij