Plannen maken moet je samen doen

door: Mark Kivit

"InnovatieBanen moet werkzoekenden in Hilversum nieuwe perspectieven bieden.” Dat zegt Arjo Klamer, wethouder sociale zaken en participatie van Hilversum en professor in de Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hilversum is een van de eerste gemeenten die een partnerschap is aangegaan met InnovatieBanen.

Klamer noemt de arbeidsmarkt in Hilversum redelijk goed; ”de werkloosheid is relatief beperkt.” Wel maakt hij zich zorgen over met name 45-plussers, die door bezuinigingen bij de omroepen hun baan zijn kwijtgeraakt.
”Het lukt deze groep vaak niet om een nieuwe baan te vinden, waar ze gelukkig van worden. Als dan het einde van de ww in zicht komt, slaat de radeloosheid toe. Een deel start een nieuwe toekomst als zzp’ er, maar dan blijkt in veel gevallen dat het heel moeilijk is om voldoende inkomsten te generen. Een groot deel van onze zzp’ers staat onder water.”

Denk aan mogelijkheden
”We hebben InnovatieBanen omarmd om juist deze mensen weer uitzicht te bieden. Als je met wat voor regeling dan ook op straat komt te staan, heeft dat niet alleen financiële consequenties, maar is dat ook een knauw voor je zelfvertrouwen. InnovatieBanen laat je weer nadenken over je capaciteiten en mogelijkheden.”

Het draait om vertrouwen
”Belangrijke voorwaarde voor het slagen van InnovatieBanen is dat ondernemers zich conformeren. Het is immers niet de bedoeling dat bedrijven gaan profiteren van gratis arbeid of met innovaties van deelnemers aan de haal gaan. Het draait om vertrouwen. Als wethouder kan ik daar ook een rol in spelen, namelijk door me intensief met InnovatieBanen bezig te houden en het gesprek aan te gaan met ondernemers en deelnemers. Het wordt dan een stuk minder vrijblijvend, heb ik gemerkt.”

Zoek elkaar op
Klamer vindt dat deelnemers aan InnovatieBanen regelmatig bij elkaar moeten komen. ”Het is belangrijk om een creatieve en innovatieve omgeving te creëren. Plannen maken moet je niet alleen doen, maar zoek elkaar op. Op die manier kan je elkaar stimuleren en feedback geven. Iedereen vindt zijn eigen ideeën geweldig, maar het sluit niet altijd aan op de praktijk. Door in een groep te werken kom je tot andere inzichten en worden de grootste beperkingen eruit gehaald.”
”Het beste is dat het initiatief voor dit soort bijeenkomsten van de deelnemers zelf komt. De gemeente kan het stimuleren, bijvoorbeeld door een locatie ter beschikking te stellen en te zorgen voor een goede koffieautomaat.”

Werk anders organiseren
Op termijn moet werk anders worden georganiseerd, is de overtuiging van Klamer. ”Het grote verhaal gaat over hoe we de buit verdelen. Dat gebeurt nu voornamelijk via arbeid en voor een deel door de overheid. Zowel in de private als publieke sector wordt werk afgevloeid. Het gevolg is dat er steeds meer mensen rondlopen die graag willen werken maar daar de kans niet toe krijgen. Is er dan geen werk? Natuurlijk wel, er is nog genoeg te doen. Vooral in de sociale sector, maar dat werk wordt vaak niet betaald. In Hilversum willen we daar verandering in brengen. We zijn bezig met een proef waarbij inwoners een aanvulling op hun bijstanduitkering krijgen voor werk in de sociale sector. Ook hier geldt dat je zelf het initiatief moet nemen. Dat is wat me ook het meest aanspreekt in InnovatieBanen: dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor werk en dat ook zelf organiseren.”

Arjo Klamer Wethouder in Hilversum Arjo Klamer is professor in de Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Sinds mei 2014 is Klamer wethouder van sociale zaken en participatie in Hilversum.
Mail mij