Pilot biedt WW-ers de kans om binnen 4 maanden aan het werk te komen

door: Maarten Freriks

Vanaf 1 oktober krijgen 100 werkzoekenden met een WW uitkering de kans om mee te doen aan de pilot InnovatieBanen. Het idee ontstond door de relatief hoge werkloosheid, met name ook onder oudere werkzoekenden. Ondanks een jarenlange werkervaring, en een goede opleiding komen sommige mensen toch niet aan het werk. Het idee is dat de werkzoekende zijn volgende baan zelf creëert door bij een werkgever aan te tonen hoe hij extra omzet kan genereren of kosten besparen.

Werkzoekenden die weten wat ze te bieden hebben, welke persoonlijke kwaliteiten van waarde kunnen zijn voor een werkgever, worden door een Intermediair van de Stichting InnovatieBanen begeleid in het neerleggen van een voorstel waarmee een bedrijf of instelling winst kan maken of kosten kan besparen. Van de werkgever wordt gevraagd de werkzoekende de kans te geven om zijn voorstel uit te voeren. Als het plan goed uitpakt en een positief resultaat laat zien, biedt de werkgever en baan aan. Op deze manier ontstaat een InnovatieBaan: een baan die gecreëerd wordt door de werkzoekende zelf.

Het idee is simpel, de praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt. De pilot duurt 1 jaar en wordt gemonitord door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV heeft speciaal voor werkzoekenden met een WW-uitkering het instrument InnovatiePlaatsing gecreëerd waarmee deelnemers met een kansrijke businesscase de gelegenheid krijgen met behoud van uitkering hun toegevoegde waarde in de praktijk te bewijzen

Het project is een initiatief van de Stichting InnovatieBanen. Werkzoekenden kunnen zich aanmelden met een idee voor hun volgende baan via de website van de stichting. De 100 kandidaten met het meest realistische idee worden kosteloos begeleid bij het realiseren van hun ideale baan.

Maarten Freriks Voorzitter Maarten Freriks is mede-initiatiefnemer van Stichting InnovatieBanen en onderhoudt de contacten met intermediairs.
Neem contact op voor een kennismaking.
Mail mij