Ontvang ik een vergoeding tijdens een InnovatieBaan?

door: Maarten Freriks

Een InnovatieBaan is een investering in je eigen toekomst. Je biedt je diensten aan in de overtuiging dat die waarde gaan toevoegen. Je kunt het beschouwen als een alternatieve vorm van solliciteren; ook solliciteren is een full-time job.

In een InnovatieBaan zet je je energie en echter in op een manier die productiever is, en beter aansluit op je ambities. En als alles volgens plan verloopt, creëer je daadwerkelijk je eigen baan.

Je begint alleen aan dit traject als je een reële kans ziet dit te realiseren en bereid bent om dit met behoud van uitkering, of salaris van de werkgever waar je afscheid van moet nemen, te doen. In de startfase worden met de werkgever wel afspraken gemaakt over vergoeding van directe onkosten.

Servicebureau Stichting Innovatiebanen Medewerker Servicebureau InnovatieBanen Het Servicebureau van de Stichting InnovatieBanen verstrekt informatie, en helpt je op weg als je geïnteresseerd bent in een InnovatieBaan: als werkzoekende, als werkgever, Intermediair of partner
Mail mij