Een InnovatieBaan® als outplacement traject, kan dat?

door: Maarten Freriks

Als je werkgever te kennen heeft gegeven dat je vaste contract gaat eindigen, kun twee dingen doen: je stevig verzetten tegen het aangekondigde ontslag, of zorgen dat je zo snel mogelijk een leuke nieuwe baan hebt. Daar werkt je werkgever vast graag aan mee.

Ontslag aangezegd krijgen is nooit leuk. Maar de strijd die er vaak op volgt nog minder. In de meeste gevallen eindigt een procedure toch met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als werknemer heb je echter ook de keus om er het beste van te maken. Ga bij een aangekondigd ontslag met je werkgever om tafel, en vraag of hij mee wil werken om op een positieve manier afscheid te nemen.

Een InnovatieBaan® kan een uitstekend instrument zijn daarbij. Je brengt in kaart wat je onderscheidende talenten en kwaliteiten zijn, en bij welke bedrijven dat van toegevoegde waarde zal zijn. Je vraagt je werkgever om toestemming om je diensten bij dat andere bedrijf te gaan aanbieden, met doorbetaling van je salaris door je huidige werkgever.

Zo kun je jezelf toewerken naar een nieuwe baan en wordt het afscheid van je oude werk misschien iets minder zuur.

Servicebureau Stichting Innovatiebanen Medewerker Servicebureau InnovatieBanen Het Servicebureau van de Stichting InnovatieBanen verstrekt informatie, en helpt je op weg als je geïnteresseerd bent in een InnovatieBaan: als werkzoekende, als werkgever, Intermediair of partner
Mail mij