Wat is een InnovatieBaan precies?

door: Maarten Freriks

Een alternatieve vorm van outplacement waardoor een werknemer op een positieve manier kan uitstromen, en een kans om als MKB groeipotentie binnen te halen; een InnovatieBaan kan op meerdere manieren ingezet worden.

De essentie van een InnovatieBaan is dat de talenten, vaardigheden, (vak)kennis en ideeën van een werkzoekende het vertrekpunt vormen voor een match tussen werkzoekende en werkgever.

Als alternatief voor outplacement

Bij een dreigend ontslag hebben sommige werknemers de neiging om de stellingen te betrekken, en de strijd aan te gaan voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding. Veel van die strijd komt voort uit angst dat er na deze baan, zeker in deze tijd, geen werkgever op hen zit te wachten. De situatie die dan ontstaat is in onze optiek noch voor werkgever noch voor werknemer vruchtbaar. Via een InnovatieBaan® kan een werkgever zijn medewerker de kans geven zich elders te bewijzen, om daarna naadloos van werk naar werk over te stappen.

Als bron van nieuw talent

Stel er staat iemand op de stoep die zich verdiept heeft in je bedrijf, met een goed verhaal over wat hij zou kunnen toevoegen, en de kwaliteiten, gedrevenheid en ambitie om je bedrijf vooruit te helpen. Als je de middelen had, zou je deze persoon direct een baan aanbieden. Maar of het idee waar de goede man mee komt aan zal slaan, of dat er daadwerkelijk nieuwe omzet uit zal voortvloeien, dat kun je nog niet geheel overzien. Je geeft hem het voordeel van de twijfel, en faciliteert hem zijn plannen te realiseren.

In een InnovatieBaan gaat een werkzoekende aan de slag met een idee dat hij de potentie heeft een bedrijf verder te helpen. Daarvoor ontvangt hij geen salaris, maar wel wordt de afspraak in een overeenkomst vastgelegd, dat bij het bereiken van een specifieke mijlpaal de mogelijkheden tot indienstname worden bekeken. De werkzoekende maakt zich zo nuttig met de specifieke kennis en kunde die hij meebrengt. En het bedrijf profiteert als de plannen blijken aan te slaan.

Edwin van Zuuren Werkgeverscontacten Edwin van Zuuren is mede-initiatiefnemer van de Stichting InnovatieBanen en onderhoudt de contacten met werkgevers.
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.
Mail mij