Hoe kan ik het initiatief ondersteunen?

door:

Klinkt het concept van de InnovatieBaan je goed in de oren? Of vind je als werkgever, dat we deze aanpak in ieder geval een kans moeten geven? Op de volgende manieren kun je ons helpen verder te komen.

Met het oprichten van de Stichting InnovatieBanen willen de initiatiefnemers een andere visie op werk handen en voeten geven. Dit doen we zonder subsidie of overheidsgeld. De stichting, die geen winstoogmerk heeft, denkt de operationele kosten te kunnen dekken met de uitrol van het concept. Hoe kun je als werkgever helpen?

Door Supporting Partner te worden

Als Supporting Partner maak je kenbaar de visie van de stichting te onderschrijven, dat werken beter is dan thuiszitten, en dat we door te investeren in groei nieuwe banen kunnen creëren. Van Supporting Partners vragen we een kleine financiële bijdrage, maar vooral ook het openstellen van hun netwerk voor kandidaten en de beschikbaarstelling van relevante kennis.

Door je netwerk open te stellen voor werkzoekenden

De deelnemers aan de trajecten zijn op zoek naar ingangen om hun InnovatieBaan in te vullen. Ook als u geen Supporting Partner wilt of kunt worden, kunt u een bijdrage leveren. Door lid te worden van onze Linkedin groep en daarmee de kandidaten toegang te geven tot je relatienetwerk.

Door aan iedereen te vertellen wat je van dit initiatief vindt

Als jij het een goed initiatief vindt, dan vinden je medewerkers, en je relaties dat mogelijk ook. Des te meer mensen het initiatief steunen, des te betere kunnen we talentvolle werkzoekenden een kans bieden en het MKB in Nederland weer de groeigenerator laten zijn die het altijd was.

Irene Ketting Communicatiemedewerker InnovatieBanen
Mail mij