Wat levert het op?

door: Maarten Freriks

InnovatieBaan trajecten zijn trajecten op no-cure-no-pay basis en worden geheel vanuit de markt gefinancierd. InnovatieBaan trajecten zijn korte trajecten met gemotiveerde en getalenteerde kandidaten. Als intermediair investeer je in de voorselectie en de begeleiding van de kandidaat, om een aanbod te formuleren waar een werkgever bijna geen nee tegen kan zeggen.

De kandidaat investeert door tijd, kennis en energie te steken in het traject, in sommige gevallen met behoud van uitkering. En de werkgever faciliteert de werkzoekende en investeert daarmee tevens kennis en tijd.

Op het moment dat de werkgever de stap zet om de kandidaat in dienst te nemen, of als ZZP-er een opdracht te verstrekken, ontstaat een betalingsverplichting aan de intermediair. Dit is vastgelegd in de InnovatieOvereenkomst die tussen drie partijen is overeengekomen bij aanvang van de InnovatieBaan®.

Dus, op het moment dat de InnovatieBaan voor de innovator leidt tot een arbeidsovereenkomst of opdracht als zelfstandige, is de intermediair gerechtigd een factuur te sturen aan de werkgever ter hoogte van één bruto maandsalaris of 20% van het overeengekomen offertebedrag voor de opdracht.

Maarten Freriks Voorzitter Maarten Freriks is mede-initiatiefnemer van Stichting InnovatieBanen en onderhoudt de contacten met intermediairs.
Neem contact op voor een kennismaking.
Mail mij