Wat houdt een InnovatieBaan in?

door: Maarten Freriks

Een InnovatieBaan is een nieuwe vorm van arbeidstoeleiding die daadwerkelijk nieuwe banen genereert. Waar in een traditioneel re-integratietraject wordt ingezet op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van de individuele kandidaat (middels scholing, versterking van sollicitatievaardigheden en netwerken), creëert de InnovatieBaan een nieuwe baan die op het lijf geschreven is van de kandidaat.

Met de kandidaat wordt een aanbod geformuleerd op basis van diens specifieke talenten, (vak)kennis, vaardigheden en/of ideeën. Dit aanbod wordt voorgelegd aan werkgevers voor wie de aangeboden dienst van toegevoegde waarde is. Met de werkgever worden afspraken gemaakt over het te realiseren doel. Dat doel behelst: (zicht op) nieuwe omzet, kostenbesparing of een ander doel waardoor ruimte binnen het bedrijf ontstaat voor het creëren van een nieuwe baan. Als de InnovatieBaan succesvol verloopt, creëert de kandidaat op deze manier zijn/haar eigen baan.

Maarten Freriks Voorzitter Maarten Freriks is mede-initiatiefnemer van Stichting InnovatieBanen en onderhoudt de contacten met intermediairs.
Neem contact op voor een kennismaking.
Mail mij