Voor wie is een InnovatieBaan geschikt?

door: Maarten Freriks

In principe kan iedereen die over de talenten en ambitie beschikt zijn eigen baan creëren. Een InnovatieBaan traject kan worden gestart door werkzoekenden met een uitkering, werknemers die ontslag aangezegd hebben gekregen en mensen zonder uitkering.

Werkzoekenden met een uitkering zullen uiteraard toestemming moeten krijgen van hun uitkeringsinstantie. De Stichting maakt zich sterk om op landelijk niveau toestemming te krijgen voor (specifieke doelgroepen onder) mensen met een WW, WIA of andere UWV-uitkering. Zolang die generieke toestemming er nog niet is, zal de intermediair op individueel niveau trachten toestemming te verwerven.

De Stichting maakt met zo veel mogelijk gemeenten afspraken om het voor WWB-kandidaten mogelijk te maken mee te doen. Gemeenten die meedoen, zullen als Supporting Partner op de website vermeld worden.

Voor de categorie kandidaten die nog een dienstverband hebben, zal uiteraard toestemming geregeld moeten worden bij de huidige werkgever.

Maarten Freriks Voorzitter Maarten Freriks is mede-initiatiefnemer van Stichting InnovatieBanen en onderhoudt de contacten met intermediairs.
Neem contact op voor een kennismaking.
Mail mij