Uitdaging voor werkzoekenden en MKB: Met een Innovatiebaan je eigen kansen op werk creëren!

door: BRON: De Werkmarkt

“Als 1 procent van de 700.000 werkzoekenden op deze manier aan de slag gaat en van toegevoegde waarde is voor een MKB-bedrijf, dan is dat een investeringsimpuls van circa 480 miljoen euro op jaarbasis in het MKB. Zonder dat het de overheid een cent kost.” Met een nieuw soort banen gericht op innovatie denkt Edwin van Zuuren dat nederland een behoorlijke slag kan slaan om écht nieuwe banen te creëren.

De afgelopen jaren is de werkloosheid fors toegenomen. Toch lijkt de overheid geen betere oplossingen te kunnen bedenken dan banenplannen voor jongeren, campagnes voor ouderen, of quotumregelingen voor arbeidsgehandicapten. Ook de vakbonden kwamen afgelopen woensdag met een banenplan waarmee de werkloosheid moet worden teruggedrongen. Allen tonen zij de wil iets te doen aan de werkloosheid in ons land. Voor een aantal groepen en sectoren goed nieuws, maar het probleem wordt in geen van deze plannen in de kern aangepakt.

Mensen als bron van innovatie en groei

Er komen namelijk geen banen bíj. Stichting InnovatieBanen is in het leven geroepen om daar verandering in brengen. Zij ziet mensen zonder werk niet als maatschappelijke kostenpost, maar als bron van innovatie en groei voor het MKB.
In een InnovatieBaan gaat een talentvolle werkzoekende aan de slag op díé plek waar hij of zij het meeste kan betekenen. Door hun specifieke talenten, (vak)kennis en vaardigheden ten goede te laten komen aan bedrijven die daardoor groei kunnen realiseren, creëren ze hun eigen baan.

Doen waar de werkzoekende goed in is

Volgens de Stichting kan een werkzoekende beter doen waar hij goed in is, dan maandenlang vruchteloos solliciteren op banen die er niet zijn of op vacatures waar honderden anderen ook op reageren.
Edwin van Zuuren, mede-initatiefnemer van Stichting InnovatieBanen, zegt het volgende: “Als 1 procent van de huidige 700.000 werkzoekenden op deze manier aan de slag gaat en van toegevoegde waarde is voor een MKB-bedrijf, dan is dat een investeringsimpuls van circa 480 miljoen euro op jaarbasis in het MKB. Zonder dat het de overheid een cent kost.”
De werkgever die de werkzoekende een kans geeft binnen zijn bedrijf, financiert het project wanneer het leidt tot daadwerkelijke groei.

Aan de slag

Hoewel het concept van de InnovatieBaan goed past binnen de beleidsvisie dat mensen een tegenprestatie voor hun uitkering dienen te leveren, werkt in sommige gevallen de wet- en regelgeving tegen. Werkzoekenden waarvan de uitkeringsinstantie barricades opwerpt, roept de Stichting InnovatieBanen op zich te melden. Ook niet onbelangrijk te zeggen is dat de Stichting erop zal toezien dat de InnovatieBanen niet leiden tot verdringing. Dit laatste is nu juist vaak het geval bij andere banenplannen.

Snel weer aan de slag

“De eerste reacties zijn positief. De meeste mensen willen uiteraard graag snel weer aan de slag”, aldus Van Zuuren.
Werkzoekenden die interesse hebben om via een InnovatieBaan kansen voor zichzelf te creëren, kunnen zich aanmelden het online aanmeldformulier.

BRON: De Werkmarkt

Servicebureau Stichting Innovatiebanen Medewerker Servicebureau InnovatieBanen Het Servicebureau van de Stichting InnovatieBanen verstrekt informatie, en helpt je op weg als je geïnteresseerd bent in een InnovatieBaan: als werkzoekende, als werkgever, Intermediair of partner
Mail mij